Skip to content
Menu

Juridische informatie

Menu

Kamer van Koophandel

Janssens Advocatuur en Mediation is een eenmanszaak die gevestigd is in ’s-Hertogenbosch en staat ingeschreven onder nr. 54200180 en heeft als BTW-nr. NL001740425B02. Mr. G.B.J.M. Janssens is eigenaar van deze eenmanszaak.

 

Beroepsorganisaties

Mr. G.B.J.M. Janssens is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (verder: NOvA) (www.advocatenorde.nl).

Mr. G.B.J.M Janssens is als MfN-registermediator ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediators federatie Nederland (verder: MfN) (www.mfnregister.nl) .

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Mr. G.B.J.M. Janssens heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AIG Europe S.A. Netherlands Branch en MS Amin Insurance SE die voldoet aan de daaraan door de NOvA en de MfN gestelde eisen.

 

Algemene voorwaarden en beperking aansprakelijkheid

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht gesloten met Janssens Advocatuur en Mediation waarop de Algemene Voorwaarden van Janssens Advocatuur en Mediation van toepassing zijn die u hier kunt vinden. Op de overeenkomsten van opdracht zijn de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeringsmaatschappij in het kader van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

 

Rechtsgebiedenregister

Mr. G.B.J.M. Janssens heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk (burgerlijk recht)
  • Letselschaderecht

 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Stichting beheer derdengelden

Janssens Advocatuur en Mediation heeft geen stichting derdengelden en er kunnen dus geen derdengelden ontvangen worden.

 

Waarneming

Bij langere of onverwachte afwezigheid wordt de praktijk waargenomen door Mr. R.P.V.W. Willems, advocaat gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch.

 

Kantoorklachtenregeling

Advocaten moeten volgens de Verordening op de advocatuur een kantoorklachtenregeling hebben. De Kantoorklachtenregeling van Janssens Advocatuur en Mediation is van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met Janssens Advocatuur en Mediation zijn gesloten en deze regeling kunt u hier lezen.