Skip to content
Menu

“De voortdurende verandering van de maatschappelijke context van de organisatie, vraagt veel van bestuur en toezichthouder.

Mijn juridische en toezichthoudende deskundigheid zet ik ten volle in om u daarin te adviseren”

TOEZICHT & BESTUUR

Menu

Sparren, spiegelen, de verschillende scenario’s tegen het licht houden: dat doen bestuurders graag met iemand die hun wereld begrijpt

In maatschappelijke organisaties als woningcorporaties, zorg- en culturele instellingen spelen grote belangen, waarbij het bestuur soms voor lastige keuzes staat. Als de onderlinge verhoudingen gespannen zijn, of als u vragen heeft over wet- en regelgeving of extern toezicht, kan ik direct een luisterend oor bieden, sparren en adviseren. 

 

Het is voor bestuurders en toezichthouders niet eenvoudig om snel in te spelen op de veranderende wet- en regelgeving

janssens_embleem

Met mijn ervaring als advocaat en mediator help ik bestuurders en toezichthouders als de verhoudingen tussen bestuur en toezicht onder druk staan of als er spanningen zijn met inspraakorganen of andere stakeholders. Omdat ik op verschillende manieren betrokken ben bij maatschappelijke organisaties, ben ik een vertrouwde en ervaren sparringpartner voor bestuurders en toezichthouders.

 

Door deze actieve betrokkenheid, mijn kennis van juridische kaders en governance en omdat ik ook als mediator optreed, kan ik deze deskundigheid en vaardigheden combineren om u bij te staan en te adviseren. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we onderzoeken of mijn diensten aansluiten bij uw behoefte.